Partijen tekenen intentieverklaring ‘Inventarisatie Bestaande Educatie en Trainingswensen van Biomedische Professionals’

Partijen tekenen intentieverklaring ‘Inventarisatie Bestaande Educatie en Trainingswensen van Biomedische Professionals’

Zes partijen – verbonden aan academie, beroepsgroepen, industrie en overheid – zijn van mening dat er een samenhang bestaat in kennisbehoefte van (bio-)medische professionals omtrent het ontwikkelen van nieuwe medische en farmacologische interventies en het beoordelen en uitvoeren van (pre-)klinisch en HTA-onderzoek.

Het Center for Human Drug Research (CHDR), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) en de Nederlandse Vereniging van Klinisch Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) hebben de handen ineengeslagen en tekenden de intentieverklaring. Deze verklaring heeft betrekking op een onderzoek naar de gezamenlijke wensen en mogelijkheden voor hoogkwalitatieve training en onderwijs van deze (bio-)medische professionals. Partijen zijn van mening dat gemeenschappelijke leerdoelen kansen bieden om de krachten te bundelen en fragmentatie van het onderwijs voor deze doelgroep te voorkomen.

Doel van de intentieverklaring is op korte termijn te komen tot een inventarisatie van de educatie en trainingswensen en het vaststellen van leerdoelen voor (bio)medische professionals in Nederland en te onderzoeken of er een geïntegreerd curriculum ontwikkeld kan worden met een passend didactisch model voor de doelgroep. Een inventarisatie van het bestaande postacademische onderwijsaanbod zal onderdeel zijn van het onderzoek waarvoor binnenkort een verkenner wordt aangesteld. Het onderzoeksrapport zal voor de zomer gereedkomen.

07-mei-2018