PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers

Article from Pharmaceutisch Weekblad

Potentieel nieuwe pijnstillers kunnen worden ontwikkeld door bestaande
aangrijpmechanismen te verbeteren of door nieuwe aangrijpmechanismen
te ontdekken. Hierbij kan de PainCart, een batterij van
testen die verschillende pijnmodellen combineert, van nut zijn. Oat
concludeert Pieter Okkerse op basis van zijn promotieonderzoek.