CHDR collaborates with HagaZiekenhuis on research and education


The HagaZiekenhuis and the Centre for Human Drug Research (CHDR) collaborate structurally in the fields of scientific research and education.

The CHDR conducts high-quality pharmaceutical research, while the HagaZiekenhuis is a large STZ teaching hospital where many patients are treated. By joining forces, both institutions can conduct pharmaceutical research at the HagaZiekenhuis.

After an intensive preparatory period, the first joint research has commenced. The research focuses on advanced measurements that can be used to map memory loss due to early-stage dementia.

Both the CHDR and the HagaZiekenhuis are delighted with the start of the collaboration and anticipate initiating many more joint projects in the coming years. Stay tuned for updates!

-------------------------------------------------------------------------------

Het HagaZiekenhuis en het Centre for Human Drug Research (CHDR) werken structureel samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen.

Het CHDR voert hoogwaardig geneesmiddelenonderzoek uit, terwijl het HagaZiekenhuis een groot STZ-opleidingsziekenhuis is waar veel patiënten worden behandeld. Door onze krachten te bundelen, kunnen beide instellingen geneesmiddelenonderzoek uitvoeren bij patiënten in het HagaZiekenhuis.

Na een intensieve voorbereidingsperiode is het eerste gezamenlijke onderzoek van start gegaan. Het onderzoek richt zich op geavanceerde metingen die gebruikt kunnen worden om geheugenverlies door beginnende dementie in kaart te brengen.

Zowel het CHDR als het HagaZiekenhuis zijn zeer verheugd over de start van de samenwerking en verwachten in de komende jaren nog veel meer gezamenlijke projecten op te starten. Houd ons in de gaten voor updates!