Autorijden met de ziekte van Alzheimer

Milou Jacobs, Ellen P. ’t Hart en Raymund A.C. Roos

Doel

Een overzicht geven van de huidige literatuur over autorijden door patiënten met de ziekte van Alzheimer en de relatie
tussen autorijden en cognitief functioneren onderzoeken.

Opzet Literatuuronderzoek.
Methode We zochten systematisch in de elektronische databanken van PubMed/MEDLINE naar relevante literatuur over de rijvaardigheid van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Resultaten

We selecteerden in totaal 31 onderzoeken waarin de rijvaardigheid was onderzocht met een rijtest op de weg of een
rijsimulator. De rijvaardigheid van patiënten met de ziekte van Alzheimer was minder accuraat dan de rijvaardigheid
van controledeelnemers. De meest voorkomende fouten waren het foutief wisselen van rijbaan, een verkeerde
positie op de weg, trage reactietijden en meer wisselingen in snelheid. Cognitief functioneren was een betere
voorspeller van de rijvaardigheid dan alleen de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’.

Conclusie

Op basis van de huidige literatuur konden we niet eenduidig vaststellen wanneer patiënten met de ziekte van Alzheimer
beperkt moeten worden in het autorijden. Ook konden we geen conclusie trekken over welke neuropsychologische
testen gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk om de rijvaardigheid te voorspellen. Er zijn geen
specifieke richtlijnen die behandelaren kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk.