Volwassenpsychiatrie Stage

Volwassenpsychiatrie Stage klinisch psychofarmacologisch geneesmiddelenonderzoek - Centre for Human Drug Research (CHDR)

Wat gaat de aios leren?

Afdeling

Het CHDR is een onafhankelijke stichting die sinds 1987 klinisch geneesmiddelonderzoek uitvoert op het gebied van psychiatrie (stemmings- en angststoornissen) en neurologie (pijn, dementie, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington). Dit onderzoek omvat zowel fase 1 studies (proof-of-pharmacological-mechanism) bij gezonde vrijwilligers als fase 2 studies (proof-of-concept; proof-of principle) bij patienten, zowel gesponsord (farmaceutische industrie) als eigen onderzoek (investigator initiated). Bij eigen CHDR onderzoek ligt de focus op het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden om geneesmiddeleffecten op het centraal zenuwstelsel vast te stellen. Tevens is het CHDR als opleidingscentrum tot klinisch farmacoloog erkend door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB). De afdeling psychiatrie van het LUMC werkt sinds jaren nauw samen het CHDR op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen van de AIOS

 1. Vertrouwd raken met de principes van Good Clinical Practice (GCP) en de vertaling daarvan naar de klinische onderzoekspraktijk
 2. Vertrouwd raken met de Nederlandse wet- en regelgeving (wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen- WMO) rondom klinisch onderzoek in het algemeen en het klinisch geneesmiddelonderzoek in het bijzonder
 3. Verdiepende kennis verwerven m.b.t. de klinische farmacologie van psychofarmaca (farmacodynamiek, farmacokinetiek, geneesmiddelinteracties), met behulp van door het CHDR ontwikkelde onderwijsmethoden
 4. Basale ervaring opdoen met verschillende meetmethoden (neuropsychologische testen, neurofysiologische testen, functionele MRI) om geneesmiddeleffecten op het centraal zenuwstelsel bij zowel gezonde proefpersonen als patiënten vast te stellen
 5. Basale ervaring opdoen met (farmacologische) provocatietesten om geneesmiddeleffecten op het centraal zenuwstelsel aan te tonen
 6. Verdieping in de specifieke uitdagingen van geneesmiddelontwikkeling in de psychiatrie

Taken van de AIOS
Die AIOS wordt voor de duur van de stage als onderzoekarts verbonden aan een lopend geneesmiddelonderzoek op het gebied van angst of depressie. De AIOS is verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische aspecten van de studie (protocolontwikkeling, verkrijgen van informed consent, keuren van proefpersonen en patienten, contact met behandelaren van patienten, toedienen van onderzoeksgeneesmiddel, rapporteren en coderen van bijwerkingen, schrijven van een klinisch studierapport en wetenschappelijk artikel). Zodoende heeft de AIOS de mogelijkheid om praktische en wetenschappelijke ervaring op te doen in de verschillende onderdelen van een klinische geneesmiddelstudie in de psychiatrie. Daarnaast behoort het schrijven van een overzichtsartikel over een relevant onderwerp voor het geneesmiddelonderzoek tot de mogelijkheden.

Show-and-tell

Vaste bijeenkomsten naast het algemene opleidingsprogramma

 1. Inwerkprogramma waarin de principes van GCP en de WMO aan bod komen.
 2. Volgen van en participeren in het cursorisch onderwijs voor de opleiding tot klinisch farmacoloog (wekelijks)
 3. Bijwonen wetenschappelijke adviesraad waar nieuwe onderzoeksvoorstellen worden besproken (maandelijks).
 4. Onderzoeksgroepoverleg (wekelijks).
 5. Dagelijkse supervisie door hoofdonderzoeker (psychiater-klinisch farmacoloog) en/of post-doc (arts-klinisch farmacoloog en klinisch neuropsycholoog-klinisch farmacoloog)
 6. Zelfstudie Teaching Resource Centre Pharmacology (https://coo.lumc.nl/trc/default.aspx?direct=true)

Duur: 12 maanden.

Bij interesse graag contact opnemen met Gabriel Jacobs MD, PhD (Gjacobs@chdr.nl), 071-5246422.

Apply